ACM schrapt Toezeggingsbesluit en rechter schrapt boete LHV

LHV zeer verheugd over deze twee uitspraken
 
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft woensdag bekendgemaakt dat zij het Toezeggingsbesluit, dat sinds 2012 voor LHV-bestuurders en -medewerkers geldt, heeft ingetrokken. Daarnaast heeft de rechter donderdag j.l. de boete die de ACM had opgelegd aan de LHV volledig verworpen. De LHV is zeer verheugd!

De ACM is in 2012 gekomen met een Toezeggingsbesluit voor de LHV, omdat zij gegarandeerd wilde hebben dat er niet collectief zou worden onderhandeld. De naleving van het Toezeggingsbesluit is een flinke belasting geweest voor de vereniging, bijvoorbeeld door herhaaldelijke deelname van alle bestuurders en bureaumedewerkers, aan compliance-trainingen, het verplicht notuleren en opsturen van alle contacten met verzekeraars en het verplicht aanstellen van een compliance officer.  Ook bestuur en bureaumedewerkers van Huisartsenkring Nijmegen e.o. hebben deze belasting ervaren. Het kringbestuur is dan ook blij met deze beslissing van de ACM.
Deze intrekking door de ACM betekent echter niet dat er iets verandert in de toepassing van de Mededingingswet op de huisartsenzorg; die blijft onverminderd van kracht. Voor de individuele huisarts heeft deze beslissing dus geen gevolgen. De LHV blijft zich echter wel hard maken voor zorgspecifieke regels in plaats van de generieke regelgeving uit de Mededingingswet.  Lees het bericht op de LHV website voor een uitgebreidere toelichting. 

Daarnaast heeft de rechtbank donderdag 17 december uitspraak gedaan in het beroep dat de LHV had aangespanmnen tegen een boete die de ACM aan de LHV had opgeegd, in 2012. De rechtbank oordeelde dat het bezwaar van de LHV gegrond is en heeft de boete van 5,9 miljoen verworpen. De LHV zal het uitgebreide vonnis van de rechtbank bestuderen en daarna met een uitgebreide reactie komen.