Achterstandsfonds Nijmegen zoekt bestuursleden

 
 
Het achterstandsfonds Nijmegen (SAN) stelt middelen beschikbaar ter ondersteuning van huisartsen (-zorg) in achterstandsgebieden. Voor diverse praktijken in Nijmegen was de SAN afgelopen jaren een vertrouwde partner. Vanaf 1-1-2019 is er een en ander veranderd en kunnen meer huisartsen een beroep doen op het fonds. De Stichting Achterstandswijken Nijmegen (SAN) zoekt nu bovendien 2 nieuwe bestuurders.

Huisartsenpraktijken in achterstandswijken in Nijmegen konden de afgelopen jaren ondersteuning aanvragen voor praktijkgebonden activiteiten zoals verbeterplannen om de praktijk beter toegankelijk te maken voor laaggeletterden en praktijkoverstijgende activiteiten zoals een gezondheidsmarkt in de wijk, groepsvoorlichting aan allochtonen etc. Daarnaast worden de kosten voor gebruik van de tolkentelefoon al enkele jaren door de SAN vergoed.

De situatie van de achterstandsfondsen in het land en ook van de SAN verandert vanaf 1-1-2019. De SAN beschikt vanaf dat moment over meer budget dus meer mogelijkheden voor interessante projecten. Lees hier meer over de achtergronden van deze nieuwe situatie.

SAN bestuur bestaat uit 3 huisartsen. De huidige voorzitter en de huidige penningmeester leggen hun functie op korte termijn neer. Het SAN bestuur is daarom op zoek naar nieuwe bestuurders die hen willen opvolgen. LET OP: voor deze bestuursfunctie wordt gezocht naar huisartsen die affiniteit hebben met achterstandsproblematiek maar zelf NIET werkzaam zijn in een achterstandswijk. 

Oproep
Hebt u affiniteit met achterstandsproblematiek en interesse in deze bestuursfunctie, of kent u iemand die u hiervoor wil aanbevelen? Neem dan contact op met bestuur SAN via b.jansen@huisartsenkringnijmegen.nl
Het kost niet veel tijd, er is een vergoeding, het bestuur wordt ondersteund vanuit het bureau van de Huisartsenkring Nijmegen e.o.