Aan de slag met leefstijl in achterstandswijken

Bericht van Stichting Achterstandsfonds Nijmegen eo
 
Huisartsen in achterstandswijken hebben veel patiënten voor wie leefstijladviezen en met name de opvolging van die adviezen een groot probleem is.

Het boek Zorg voor laaggeletterden, migranten en sociaal kwetsbaren in de huisartsenpraktijk van M. van den Muijsenbergh en E. Oosterberg (redactie) bevat veel informatie en tips om hiermee aan de slag te gaan. Met name hoofdstuk 7 (Zelfzorg en zelfmanagement bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden) geeft praktische tips voor spreekuren, voorlichtings- en instructiemateriaal, wachtkamerschermteksten en filmpjes.

Werkplan

I. Organiseer een apart overleg met alle huisartsen en alle POH’s om hoofdstuk 7 te bespreken (van tevoren heeft iedereen de tekst gelezen: ca. 40 bladzijden, prettig en makkelijk leesbaar)

Onderdelen uit het hoofdstuk:

1. Ondersteuning van zelfmanagement bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

2. Gezonde leefstijl.

3. Effectief medicatiegebruik (met o.a. adviezen voor gezamenlijke aanpak met apotheek, bijv. in FTO-verband).

4. E-health bij beperkte gezondheidsvaardigheden.

 

II. Maak een plan van aanpak

Bijvoorbeeld voor de volgende onderwerpen:

  • hoe kunnen we op een eenvoudige wijze resultaat bereiken in de spreekuren?
  • Met welk voorlichtings- en/of instructiemateriaal willen we starten?
  • Wat staat er op het wachtkamerscherm?
  • Hoe betrekken we assistentes hierbij?
  • Hoe passen we de info in de praktijk en aan balie/telefoon aan?

Welke resultaten zijn zonder veel inspanning al te bereiken (laaghangend fruit)?

 III. Evalueer na enige tijd en bekijk aan welke ondersteuning of nascholing behoefte is

De afgelopen tijd heeft Stichting Achterstandswijken Nijmegen (SAN) inspirerende gesprekken gevoerd met huisartsen/samenwerkingsverbanden met meer dan 14% achterstandspatiënten.

Voor de huisartsen werd helderder wat SAN kan betekenen voor het verhogen van werkplezier, het verlagen van werkdruk en het verbeteren van kwaliteit van zorg. Vrijwel alle dokters in achterstandswijken gaven aan dat ze veel patiënten hebben voor wie leefstijladviezen en –opvolging een groot probleem is.

Ook interesse in een gesprek? Mail naar: San@edificare.nl of bel met Jeanet Bouw, fondscoördinator: 06 26 124 886.