Radboudumc | Training protocol Palliatieve Zorgplanning Thuis

 
TRAINING HUISARTS EN WIJKVERPLEEGKUNDIGE: START VAN HET PROJECT ‘PALLIATIEVE ZORGPLANNING THUIS’.

Begin dit jaar hebben de ZZG Zorggroep, het Radboudumc en de HAN  het protocol “palliatieve zorgplanning thuis” ontwikkeld. Het protocol richt zich op het tijdig herkennen van de behoefte aan palliatieve zorg door verpleegkundigen en huisartsen en het systematisch vastleggen van afspraken over de zorg. Het omschrijft wat verpleegkundigen en huisartsen hiervoor in de verschillende fasen van de palliatieve zorg dienen te doen om de zorg te verbeteren. Als sprake is van complexe problematiek kunnen zij advies vragen aan het consultteam palliatieve zorg van het Radboudumc of het CWZ. Een eerder uitgevoerde pilot liet zien dat huisartsen en wijkverpleegkundigen het werken met het protocol positief waardeerden, vooral door de verbeterde samenwerking met de wijkverpleging. Momenteel vindt er een wetenschappelijke evaluatie plaats van het uitgewerkte protocol. Zie voor meer informatie de website van het project: www.palliatievezorgplanningthuis.nl

Om goed met het protocol te kunnen werken, biedt de projectgroep aan huisartsen en wijkverpleegkundigen palliatieve zorg een training aan. In twee interactieve sessies wordt ingegaan op: het signaleren en markeren van patiënten in de palliatieve fase, het markeringsgesprek, het 4D assessment, het interdisciplinair overleg, het opstellen van een individueel zorg plan (IZP), de periodieke evaluatie en heroverweging van het beleid. Het specialistisch advies bij complexe situaties, de terminale fase en nazorg. Ook maken huisarts en wijkverpleegkundigen in de training afspraken over de samenwerking. 

De training bestaat uit twee sessies en wordt verzorgd door dr. Bregje Thoonsen (kaderarts palliatieve zorg), Suzanne koning, MSc (docent HAN) en de onderzoekers van het project.  De eerste sessie vindt plaats op 26 augustus van 15:30 – 17:30 uur, te Nijmegen. De tweede trainingssessie zal in november plaatsvinden. 

Er zijn nog plaatsen voor geïnteresseerde huisartsen. Heeft u vragen of wilt u zich opgeven voor de training dan kan dit bij  dr. Ria Duenk (onderzoeker Radboudumc): Ria.Duenk@radboudumc.nl, tel: (024) 36 51583

Praktische informatie

Datum
maandag 26 augustus 2019 - 15:30 t/m 17:30
Locatie
Nederland