Radboudumc | Ethiek in de huisartsenpraktijk

 
Op 10 september start de 19e jaargang van de cursus Ethiek in de Huisartspraktijk aan het Radboudumc te Nijmegen. In zes avonden worden ethische en morele vragen rond continue zorg, persoonlijke zorg, rechtvaardige zorg, multiculturele zorg en palliatieve zorg verkend.

De cursus is ontworpen speciaal voor huisartsen: hoe gaat u, als huisarts om met uw veranderende rol, met tijdsdruk en aandacht voor de individuele patiënt? Hoe verhoudt de marktwerking in de zorg zich tot het ideaal van solidariteit en zorg voor de individuele patiënt? Welke rol mag de culturele achtergrond spelen binnen de arts-patiënt relatie? Wat is 'tolereren' of 'respecteren' en waar liggen dé en ùw grenzen?

In deze cursus laten we zien dat ethische vragen gewone, begrijpelijke vragen zijn die ieder mens zich stelt. Er worden handreikingen geboden om met deze vragen om te gaan: we expliciteren en onderzoeken de vragen en de onderbouwing van uw antwoorden en keuzes en er is ruimschoots gelegenheid om eigen ervaringen en dilemma's in te brengen. Als huisarts heeft u te maken met verschillende, soms botsende, waarden en belangen. Ethiek, als systematische reflectie op goed handelen, kan u helpen om uw positie te bepalen in dit krachtenveld.

De opleiding is geaccrediteerd door accreditatiebureau cluster ABC1 met 24 accreditatiepunten. Bij aanmelding voor 15 juli 2019 krijgt u van ons het boek ‘Gedaanteverwisselaars: aantekeningen van een dokter over geneeskunde en de veranderende mens’ als welkomstgeschenk. Ik hoop u, of een van uw collega’s in het najaar te mogen verwelkomen bij ‘Ethiek in de Huisartspraktijk’!

Voor meer informatie zie de folder in de bijlage. 

BijlageGrootte
PDF-pictogram def.ethiek_huisartsen_2019_web.pdf288.11 KB

Praktische informatie

Datum
dinsdag 10 september 2019 - 18:15 t/m 22:00
Locatie
Nederland