NPZZG | Startbijeenkomst Netwerk geestelijke verzorging in de thuissituatie (ZinPlus)

 
Netwerk ter ondersteuning van mensen met vragen over het leven.

Vanaf 1 januari 2019 maakt een nieuwe subsidieregeling de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie mogelijk. De regeling vloeit voort uit de paragraaf Goede zorg voor ouderen in het Regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst. Binnen de regio Zuid Gelderland is een regionale stuurgroep aan de slag gegaan met het opstellen van een plan van aanpak gericht op het toewerken naar één regionaal (transmuraal) netwerk: ZinPlus.

Het doel van het netwerk ZinPlus is geestelijke verzorging en begeleiding te bieden in de thuissituatie van mensen van 50 jaar en ouder en palliatieve patiënten, inclusief hun naasten. Tijdens deze bijeenkomst wordt u geinformeerd over de achtergrond, de deelnemers en het activiteitenplan 2019 -2010 van ZinPlus. Daarnaast gaat u in gesprek hoe u aandacht kan hebben voor levensvragen, zingeving en spiritualiteit in uw werkzaamheden.

Voor aanmelden en meer informatie zie de uitnodiging in de bijlage. 

Praktische informatie

Datum
donderdag 12 september 2019 - 17:00 t/m 20:00
Locatie
Kapel Onder De Bogen, Park Dekkerswald, Nijmeegsebaan 29, 6561 KE Groesbeek
Nederland